quách gỗ vàng tâm – thiên dày 15 địa dày 10 thành dày 10

.