Quách gỗ vàng tâm bán tại hải dương ( kt thiên dày 12 thành dày 10 địa dày 10)

.