quan tài gỗ vàng tâm (thiên dày 10 địa dày 6 thành dày 6)

.