quan tài gỗ dổi vàng ( thiên dày 12 thành dày 8 địa dày 8)

.